Ochrona danych osobowych - Mutli Kontrakt

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Obsługa
Ochrona danych osobowych w Twojej firmie

Uporządkowanie i wdrożenie wszelkich  obowiązkowych procedur ,dokumentów związanych z  oceną  zgodności przetwarzania danych osobowych, a w przypadku zakładów opieki medycznej z uwzględnieniem  przetwarzania danych medycznych.
Nasze działania mają na celu doprowadzenie do zgodności procedur, dokumentacji, postępowania pracowników zakładu pracy  z przepisami prawa ochrony danych osobowych .
Usługa polega na :
 • Przeprowadzeniu audytu  źródeł i sposobów pozyskiwania  danych osobowych  oraz podstaw prawnych ich przetwarzania , a w szczególności sprawdzenie :
 1. prawidłowości  przetwarzania danych w związku z zatrudnieniem,
 2. prawidłowości  przetwarzania danych klientów lub innych osób, których dane są przetwarzane
 3. prawidłowości  przetwarzania danych wrażliwych
 • Przeprowadzeniu audytu  udostępniania danych osobowych odpowiadający na pytanie czy dane osobowe są udostępniane, a jeśli tak to w jaki sposób, komu i na jakiej podstawie.
 • Przeprowadzeniu audytu  obowiązków Administratora Danych odpowiadający na pytanie czy i w jaki sposób Administrator Danych dopełnienia obowiązków  wynikających z art. 24 i art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych (obowiązek informacyjny).
 • Opracowaniu Polityki Prywatności z odpowiednimi klauzulami informacyjnymi i klauzulami zgody.
 • Przeprowadzeniu audytu umów z podwykonawcami  odpowiadający na pytanie czy  są zawierane umowy powierzenia danych i czy posiadają one odpowiednie zapisy dotyczące ochrony danych. Rekomendacje uregulowań w tym zakresie z podmiotami zewnętrznymi.
 • Organizacji nadawania upoważnień do przetwarzania danych i zobowiązane osób przetwarzających dane osobowe do zachowania tajemnicy.
 • Założeniu  ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych.
 • Opracowaniu Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
 • Opracowaniu Instrukcji Zarządzania Systemu Informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
 • Wdrożeniu zasad przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) wymaganych ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz Rozporządzeniem MZ w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 • Określeniu praw i obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), Administratora Systemu Informatycznego (ASI Informatyka) oraz pozostałych specjalistów.
 • Przeprowadzeniu audytu i oceny środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz bezpieczeństwa fizycznego.
 • Określeniu zasad korzystania z urządzeń przenośnych, internetu oraz pracy mobilnej i na odległość.
 • Przeprowadzeniu inwentaryzacja aktywów - wszystkich informacji mających wartość dla Administratora Danych, identyfikacja zbiorów danych, zgłoszenie zbiorów podlegających rejestracji do GIODO, zaprowadzenie wykazu zbiorów danych.
 • Opracowaniu planu i harmonogramu kontroli wewnętrznych.
 • Przeprowadzeniu  szkoleń na temat praktycznych aspektów ochrony danych osobowych .
 • Pełnieniu funkcji Administratora Danych Osobowych (ABI)
Wyżej wymienione zakresy usług  mogą  być wykonane oddzielnie.

PEŁNIENIE FUNKCJI ABI W TWOJEJ FIRMIE:
Jeżeli zdecydujesz się na wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w Twojej organizacji nasz specjalista:
 • przeprowadzi audyt bezpieczeństwa
 • przygotuje politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemami informatycznymi
 • wdroży odpowiednie procedury
 • przeszkoli wszystkich członków organizacji
 • będzie prowadził lub wspomagał osobę prowadzącą ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • na życzenie będzie uczestniczył przy projektach związanych z ochroną danych osobowych
 • będzie sprawował stały nadzór nad procesem przetwarzania danych osobowych
 • sporządzi klauzule i zaopiniuje istniejące umowy związane z dostępem do danych osobowych
 • przygotuje wnioski rejestracyjne
Usługa pozwoli na:
 • przekazanie odpowiedzialności specjalistom
 • zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych
 • stały dostęp do specjalistycznej wiedzy
 • redukcję kosztów szkoleń
Skontaktuj się z nami korzystając z formularza kontaktowego poniżej. Dodatkowe informację udzielane są pod numerem 501 78 66 63.

Ochrona danych osobowych

Prawdopodobnie jako jedyni na rynku do naszych szkoleń oferujemy roczny consulting z całego zakresu naszych usług udzielany przez naszych specjalistów, dzięki któremu Twój biznes stanie się dużo prostszy. Jest to również nieocenione wsparcie z zakresu prawa pracy dla wszystkich osób pracujących w dziale HR.
Jeżeli chciałbyś uzyskać odpowiedź na nurtujące Cię pytania lub wątpliwości z zakresu naszych usług dotyczących Twojego biznesu zadzwoń pod nr  501 78 66 63 !
Gwarantujemy profesjonalną odpowiedź. Od dzisiaj pytanie "jak to jest z ..." nie będzie stanowiło Twojego problemu !

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego